Kuran Tercümesi Kuran Değildir

Yeni İstanbul Gazetesinden alınmış bir yazıdır.

  • Dergi: Fedai
  • Sayı: 1. Cilt 4. Sayı
  • Tarih: Kasım 1963
  • Türü: Yazı
  • Yazar: Ali Fuat Başgil
  • Sayfa Numarası: 9
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Yeni İstanbul Gazetesinden alınmış bir yazıdır.