Utanç Verici bu halimizi, kader icabı olarak telekki edemiyoruz.