İrtica Yoktur Efendiler !

İbrahim Öktem'in son mahut beyanına bir cevap teşkil etmesi için eski bir yazısı yaımlanıyor.

  • Dergi: Fedai
  • Sayı: 1. Cilt 11. Sayı
  • Tarih: Haziran 1964
  • Türü: Alıntı
  • Yazar: Ali Fuat Başgil
  • Sayfa Numarası: 7
  • Yazı Hakkında Notlar:
    İbrahim Öktem'in son mahut beyanına bir cevap teşkil etmesi için eski bir yazısı yaımlanıyor.