Vatanın Mümtaz Evladı Hamidiye Kahramanının Mavevi huzurunda eğiliyoruz