A. Nasır'a Mektup

Nasır'a çok ağır içerikli onu eleştiren bir mektup yazılmış.

  • Dergi: Fedai
  • Sayı: 2. Cilt 15. Sayı
  • Tarih: Ekim 1964
  • Türü: Mektup
  • Yazar: Ali Çelegen
  • Sayfa Numarası: 17
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Nasır'a çok ağır içerikli onu eleştiren bir mektup yazılmış.