İttihat ve Terakki Kongresinde Karait Olunan Raporun Bir Noktası