Din-i İslam'da Hedef-i Münakaşa Olan Mesailden: 133 Numaralı Nüshadan Makaleden Mabaddır.