Mehmet Akif'in Müslümanlıkta Medeniyet Anlayışı

Yazıda Mehmet Akif Ersoy'un Mısıra gönderdiği mektup zarfının resmi ve Akif Ersoy yazılı imzası bulunmaktadır.