Faideli Bilgiler

Fotoğraf ile birlikte bir açıklama yer almaktadır.

  • Dergi: Yolcu
  • Sayı: 56. Sayı
  • Tarih: Eylül-Ekim-Kasım 2009
  • Türü: Fotoğraf
  • Yazar: Belirtilmemiş
  • Sayfa Numarası: 23
  • Anahtar Kelimeler: kağıt, kese, taban
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Fotoğraf ile birlikte bir açıklama yer almaktadır.