Tenasüh Akidesi ve İslam'daki Hükmü

29 Nisan 1982 tarihli Yeni Nesil gazetesinden alıntılanmıştır. Yazıda dipnotlara yer verilmiştir.