Müftüoğlu: İhtilafların Kaynağında Ayrıntılara Boğulmuş Bir Din Anlayışının Tezahürleri Var