Dergiler

Metin 33. ve 34. sayfalarda neşredilmiştir.

  • Dergi: Tohum
  • Sayı: 1. Cilt 8. Sayı
  • Tarih: Mayıs 1964
  • Türü: Yazı
  • Yazar: Belirtilmemiş
  • Sayfa Numarası: 33
  • Anahtar Kelimeler: dergi
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Metin 33. ve 34. sayfalarda neşredilmiştir.