İlmî Cephesi ile Ord. Prof. Reşit Rahmeti Arat (1900 - 1964)

Metin 27, 28 ve 29. sayfalarda neşredilmiştir.