Kostantiniyye Fethi

Şiirin başında 'Hz. Fâtih'in rûh-i mübecceline' ifadesi mevcuttur.

  • Dergi: Tohum
  • Sayı: 5. Cilt 61. Sayı
  • Tarih: Mayıs 1971
  • Türü: Şiir
  • Yazar: Hüseyin Dâniş
  • Sayfa Numarası: 32
  • Anahtar Kelimeler: şiir
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Şiirin başında 'Hz. Fâtih'in rûh-i mübecceline' ifadesi mevcuttur.