Basından Seçmeler Yanamadıklarımız

Metnin sonunda 'Tercüman 26 Ağustos 1974' ibaresi mevcuttur.