Din hürriyeti ne demektir.

Din ve laiklik adlı eserden iktibas