Kuran'ın Muhtevası

Neşriyatımızda satılan Kuran adlı eserden iktibas