Hac

Ailenin Din Bilgisi adlı neşriyatımızdan iktibas

  • Dergi: Sönmez
  • Sayı: 4. Cilt 38. Sayı
  • Tarih: Ocak 1968
  • Türü: Şiir
  • Yazar: Veli Ertan
  • Sayfa Numarası: 14
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Ailenin Din Bilgisi adlı neşriyatımızdan iktibas