Eleştiri Haysiyeti İçin Bir Salvo (Aşkar 13' e Zeyl)