İslâm Peygamberi

İslam Peygamberi, cilt I Sahife 281-282'den alıntılanmıştır.