İslam Gençliğinin Sesi, Çağdaş Putlar ve Tağuti Düzenler