İctimaiyat: Medeniyet Dünyası Terakki Etmiş İken İslamiyet Alemi Niçin İndi?

"Halk Nazariyesine Bir Niçe Meseleler" adlı kitabından alınmıştır.