Talim ve Terbiye: İslam'ın Terakkisi Yalnız Usul-ı Terbiye'nin Tanzimi ile Olacaktır!