Din ve Felsefesi nazariyelere göre (akıl) ve (sebep)