Alâeddin Özdenören

Şiir Yeni Devir, 19 Aralık 1979 da yayınlanmıştır.