"Ötean Gördüğüm Sen Miydin"

İmzasız bir fotoğraf bulunmaktadır.