Bir İkiz Olarak Alâeddin Özdenören

İmzasız fotoğraflar bulunmaktadır.