Üşüyen Çocuk Şarkısı

Anne'ye ithafı bulunmaktadır.