Tatar Edebiyatı ve Şiirinin Niteliği ve Eğilimleri Çulpan Zaripova Çetin ile Söyleştik

Çulpan Zaripova Çetin'in kısa biyografisine ve fotoğraflarına yer verilmiştir.