Dün Dündür; Bugün Buğündür

Bu alıntının kaynağı 24 Şubat 2002 olarak verilmiştir.

  • Dergi: Kardelen
  • Sayı: 35. Sayı
  • Tarih: Ekim-Aralık 2002
  • Türü: Alıntı
  • Yazar: Deniz Baykal
  • Sayfa Numarası: 35
  • Anahtar Kelimeler: imf, türkiye, icra
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Bu alıntının kaynağı 24 Şubat 2002 olarak verilmiştir.