Ortak Payda Olarak Ehl-i Beyt

Yazıda Mehmet Özçay'ın Hac Suresi 78. ayet-i kerimesi , Mustafa Rakım'ın birhadis-i şerif hattı ve yine BursaUlu Camii'den bir hadis-i şerif hattı bulunmaktadır.

  • Dergi: Din ve Hayat
  • Sayı: 23. Sayı
  • Tarih: 2014
  • Türü: Bilgi-Yorum
  • Yazar: İlyas Üzüm
  • Sayfa Numarası: 24
  • Anahtar Kelimeler: hz. peygamber, mezhep, fırka, ehl-i beyt
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Yazıda Mehmet Özçay'ın Hac Suresi 78. ayet-i kerimesi , Mustafa Rakım'ın birhadis-i şerif hattı ve yine BursaUlu Camii'den bir hadis-i şerif hattı bulunmaktadır.