Şiîliğin Hakiki Çehresi

Yazıda Musa Carullah'ın fotoğrafı yer almaktadır. Yazının sonunda "Bitmedi" notu bulunmaktadır.