Allahın Yarattığı Âlemi Düşünmek

Bu yazı, Ömer Rıza Doğrul'un hazırladığı Tanrı Buyruğu isimli Kur'an-ı Kerim tercüme ve tefsirinden alınmıştır.