Kur'anın Mekkî Sureleri - Birinci Sure: Alâk Suresi

Yazının sonunda "Gelecek sayıda Kalem Suresi" notu bulunmaktadır.