Kur'anın Mekkî Sureleri - İkinci Sure: Kalem Suresi

Yazının sonunda "Gelecek sayıda Müzzemmil Suresi" notu bulunmaktadır.