Müzzemmil Suresi

Yazının sonunda "Gelecek sayıda Müddesir Suresi - Fatiha Suresi" notu bulunmaktadır.