Bir Tezkiretü'l-Evliyâ Tercemesi Hakkında

Metnin sonunda yazarın eserleri hakkında reklam bulunmaktadır. Yazarın isminin altında 'İstanbul Y. İslâm Ens. İslâmi Türk Edebiyatı Öğretmeni' ibaresi mevcuttur.

  • Dergi: İslâm Düşüncesi
  • Sayı: 2. Sayı
  • Tarih: Haziran 1967
  • Türü: İnceleme
  • Yazar: Necla Pekolcay
  • Sayfa Numarası: 113
  • Anahtar Kelimeler: tezkîretü'l-evliyâ
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Metnin sonunda yazarın eserleri hakkında reklam bulunmaktadır. Yazarın isminin altında 'İstanbul Y. İslâm Ens. İslâmi Türk Edebiyatı Öğretmeni' ibaresi mevcuttur.