Kur'ân Ahlâkı Kur'ân-ı Kerîmden Çıkarılabilecek Ahlâk Nazariyesi

Metin başında bir diyalog alıntılanmıştır. Yazar el-Ezher Üniversitesi profesörüdür. Metin 'La Moral du Coran'dan alıntılanmıştır.

  • Dergi: İslâm Düşüncesi
  • Sayı: 4. Sayı
  • Tarih: Aralık 1967
  • Türü: Alıntı
  • Yazar: M. A. Draz
  • Sayfa Numarası: 219
  • Anahtar Kelimeler: kur'an, ahlâk nazariyesi
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Metin başında bir diyalog alıntılanmıştır. Yazar el-Ezher Üniversitesi profesörüdür. Metin 'La Moral du Coran'dan alıntılanmıştır.