İslâmî Türk Edebiyatında Tevhidler ve Münacaatlar -II-

Devâmı gelecek sayıda notu bulunmaktadır.