İslam Sanatları: Suretten Resme

Yazıda, yüzünde "Ali" yazısı bulunan bir Bektaşinin resmi ve hat ile oluşturulmuş leylek çizimi bulunmaktadır.

  • Dergi: Din Yolu
  • Sayı: 1. Cilt 8. Sayı
  • Tarih: 10 Mayıs 1956
  • Türü: Makale
  • Yazar: Malik Aksel
  • Sayfa Numarası: 6
  • Anahtar Kelimeler: hat, resim, hıristiyan
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Yazıda, yüzünde "Ali" yazısı bulunan bir Bektaşinin resmi ve hat ile oluşturulmuş leylek çizimi bulunmaktadır.