Volkan

Şura-yı Ümmet gazetesinden alıntılanan "Sadrazam Paşa-Ali Haydar Midhat Bey" isimli yazıya cevap olarak kaleme alınmıştır.