Din fikrinin Doğuşu ve İslam Dini

Devamı var-Plütark'dan bir söz.