Türk Tarihi'nin İki Merhalesi ve Bunların Farik Vasıfları