Yarış

Şiirin başındaki desen Haşim Vatandaş'a aittir.

  • Dergi: Pınar
  • Sayı: 2. Cilt 15. Sayı
  • Tarih: Mart 1973
  • Türü: Şiir
  • Yazar: Ali Nar
  • Sayfa Numarası: 16
  • Anahtar Kelimeler: şiir, yarış
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Şiirin başındaki desen Haşim Vatandaş'a aittir.