İslamiyet Bahsinde Düşünceler -I-

Yazının sonunda ''Hazret-i Ömer'den Vecizeler'' bölümü bulunmaktadır.