Diyaner İşleri Teşkilatına Dair Bir Kanun Tasarısı