Konya Y. İslam Enstitüsü Kürsüsünden: İlm-i Kelam Dersleri (1)