Konya Y. İslam Enstitüsü Kürsüsünden: İlm-i Kelam Dersleri -IV-

Yazının sonunda ''Batıdan: Güzel Sözler'' köşesi vardır. Ayrıca Dikeçligil'e ait Düşünceler köşesi vardır.