Ya Ahlak… Veya hiçbir Şey…

İktibas Adalet Gazetesi'nden yapılmıştır.