Maarif Vakili Dini Tedrisatı Baltalamak ve Din Okullarını Kapatmak Yolundadır